Bičeve i korbače ističu tanko telo sa malo proširenim vrhom, čija je svrha da ošine vrhom ili celom dužinom. 

Bičevi i korbači

Strana 1 od 2